09 08 07 5455

Dự án phần mềm quản lý di sản

Software 21/12/2015 0 comments

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DI SẢN

Bảo tàng tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Số 565 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dậu Một, Tỉnh Bình Dương.


ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DI SẢN

Những ưu điểm nổi bật của dự án thiết kế phần mềm quản lý di sản

  •  Hoạt động văn hóa: Quản lý các thông tin về các hoạt động văn hóa vật thể, phi vật thể, hay hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng… trên địa bàn tỉnh/thành phố.
  • Hoạt động trưng bày: Quản lý các hoạt động, sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh, quản lý thời gian, kết quả hay các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động, sự kiện đó.
  • Hoạt động nhà truyền thống: Quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động của các nhà truyền thống trên địa bàn.
  • Quản lý sổ hiện vật: Nơi lưu trữ thông tin về các hiện vật cần quản lý. Với cuốn sổ hiện vật điện tử này người sử dụng có thể lưu trữ tất cả những thông tin liên quan đến hiện vật như: kích thước, tình trạng, nguồn gốc, niên đại… hoặc những thông tin về hình ảnh, bài viết liên quan đến hiện vật đó.
  • Quản lý nhân vật lịch sử: Nơi lưu trữ thông tin liên quan đến các nhân vật lịch sử trên địa bàn. Người sử dụng có thể đính kèm những hình ảnh nhân vật lịch sử và dễ dàng tìm kiếm các thông tin về một nhân vật lịch sử nào đó đang quản lý.

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DI SẢN

Ông Nguyễn Văn Quốc - Giám đốc bảo tàng tỉnh Bình Dương: "Hiện tại, Bảo tàng tỉnh Bình Dương đang  lưu giữ hơn 1.300 hiện vật gốc và 500 tài liệu khoa học có giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học. Đó là những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị vô cùng quý hiếm, những hiện vật Dân tộc học đặc sắc …. Để thực hiện quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các hiện vật, Chúng tôi đã hợp tác cùng TMT Solutions thực hiện dự án phần mềm quản lý di sản. Phần mềm Quản lý di sản là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ Bảo tàng trong quá trình quản lý hàng nghìn hiện vật, di tích và các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cùng với đó, Hệ thống báo cáo linh động, tổng hợp đánh giá tình hình, hiện trạng của các di tích, hiện vật giúp các cấp lãnh đạo đưa ra các quyết định, giải pháp để  bảo tồn, khôi phục các di sản, văn hóa."

Comments